Rubriklogga

Utspädningsfärger

Musblack

BLACK


Genen betecknas D efter det engelska namnet Dun, och är en enkel dominant. Det betyder att den bara behöver finnas i en upplaga för att synas, och att det inte syns någon skillnad mellan fenotypen hos en heterozygot och en homozygot individ.

Utspädningsfärgen black brukar räknas som en av viltfärgerna, d.v.s. en av de färger som förekom i stor utsträckning innan människan började tämja hästar. Den förekommer än i dag hos den vilda przewalski-hästen, hos åsnor och hos råa raser som polsk konik, rysk basjkir, islandshäst och highlandponny, men även hos de amerikanska raserna mustang och quarterhäst, som är betydligt ädlare än de europeiska ponnyraserna.

Black kännetecknas av en blekning av hårremmen på huvud, hals, bål och den övre delen av benen, förutom vissa områden som behåller sin grundfärg. Mest känd, och vanligast förekommande, är den linje längs med ryggraden som kallas ål.

Brunblack

Black:

  • En blekning av täckhåren på huvud, hals, bål och övre delen av benen.
  • En mörk linje längs ryggraden, s.k. ål.
  • Horisontella mörka linjer på benen, s.k. zebraränder.
  • En mörk skuggning som bildar en mask över ansiktet och/eller mörka linjer som bildar mönster i ansiktet.
  • Skuggning över manken, eller en linje som korsar ålen vid manken och sträcker sig ned på bogarna.
  • "Fiskben" som utgår från ålen.
  • Mörk skuggning eller mörka fält på bogar och hals, s.k. vilttecken.
Alla hästar uppvisar inte alla kännetecken. Ålen är det vanligast förekommande draget, vilttecknen förmodligen det ovanligaste.

Black och grundfärgerna

Rödblack

Black påverkar alla tre grundfärgerna på samma vis, men eftersom grundfärgerna ser olika ut, ger genen olika utseenden beroende på vilken grundfärg hästen har. En svart häst som blekts av blackgenen kallas musblack. Den har en gråaktig nyans på hårremmen, med mörkgrå, mörkbruna eller svarta ytterkanter och skuggningar.

En fuxfärgad häst som bär på genen för black kallas rödblack, och har en ljusröd nyans med mörkröda eller bruna detaljer. Blacka hästar med brun grundfärg kallas brunblackar, och har en brun, ljusbrun eller gulbeige hårrem med mörkbruna, mörkgrå eller svarta skuggningar, samt svart man, svans och ben.

Norsk fjordhäst

Rasen norsk fjordhäst, även känd som fjording, godkänns enbart med den blacka färgen. Fram till början av 1900-talet fanns det fjordingar utan blackgenen, men sedan dess har aveln inriktats på blacka individer till den grad att nästan alla fjordingar idag är homozygota för anlaget. Hos fjordhästen tar sig blackanlaget ett lite annat uttryck än hos andra raser, bland annat på grund av kraftig inverkan från pangare.

Medan de flesta blacka hästar har färgad man och svans, har fjordingen bara färgat tagel i mitten; taglet på sidorna av manen och svansen är vitt. Fjordingar har också ljusare ben än normalt, vilket kan vara ett resultat av kombinationen av black och pangare. Ålen och zebraränderna brukar vara tydliga, och ibland förekommer också en tvärgående rand över manken och bogarna, men ansiktsmasken brukar vara svag och andra drag som fiskbensmönster längs ryggraden och vilttecken på hals och bog är ovanliga.

Ibland kallas färgen brunblack hos fjordingar för gulblack på grund av den ljusa färgton brunblacka fjordingar brukar ha. Genotypen är dock fortfarande brunblack.

Brunblack
Brunblack
Musblack

Non-dun, nd

Black var den första färgen i hästens historia. Non-dun är precis som det låter, inte black. Det finns två mutationer, nd1 och nd2, det var dessa som tog bort den blacka färgen och gav oss det vi oftast ser idag, hästar som inte är blacka. Det är viktigt att komma ihåg att black är ett blekanda anlag och att dessa två anlag, nd1 och nd2, inte bleker täckhåren, då nd1 ger ofta en ål och i vissa fall kan det vara knepigt att särskilja en black ifrån en icke-black om man glömmer bort att black faktiskt är ett blekande anlag. Alla hästar har alltså en genotyp som består utav antingen D, nd1 eller nd2, eller en kombination utav dessa.


Fler bilder

Musblack
Brunblack
Brunblack
Musblack
Musblack

Rödblack