Rubriklogga

Utspädningsfärger

KOMBINATIONER


Vissa hästar bär på fler än en utspädningsgen. Om man inte har uppgifter på vilka färger som finns i hästens stam eller tillgång till dess avkommestatistik, kan det vara svårt att avgöra vilka gener hästen bär på utan att DNA-testa den. Här är några exempel på utspädningskombinationer.

Brunblack med ett gulanlag

Kan även beskrivas som gulbrun med blackanlag. Kallas ibland vitblack, eftersom den dubbla utspädningseffekten gör vissa individer mycket ljusa. Detta är två vitblacka ston - mor och dotter - av rasen nordsvensk. Dessa individer är inte så ljusa att man omedelbart kan urskilja den dubbla blekningen. Ål, zebraränder och vilttecken gör att genen för black är tydligare än gulanlaget.

Black och gulanlag
Black och gulanlag
Black och gulanlag

Highlandponnyn nedan är också brunblack med ett gulanlag. Hon gör mer rättvisa åt benämningen 'vitblack' än stona ovan.

Black och gulanlag

Silver med ett gulanlag

Det här stoet är silversvart med ett gulanlag, eller - om man så vill - gulsvart med ett silveranlag. Hennes fenotyp är E/e a/a Cr/cr Z/z. Anlagen förstärker varandra till viss del, så att hon får en jämn chokladbrun nyans med något ljusare man och svans. Till skillnad från agouti, som tillåter det röda pigmentet att slå igenom på bål och hals, medan ytterkanterna förblir svarta, är detta en blekning av det svarta pigmentet, vilket fortfarande har full utbredning. Hon har även bläs och strumpor från ett okänt anlag för tecken.

Silver och gulanlag
Silver och gulanlag
Silver och gulanlag

Black med silver

Ponnyn nedan till vänster är tobianoskäck, vilket gör att vissa kännetecken för de båda generna döljs i de vita fälten. 'Masken' i ansiktet visar dock på genen för black, medan den ljusa luggen och apelkastningen är typiska kännetecken för silvergenen. Kombinationen av de båda generna ger en ganska ljus nyans av grå, trots att båda hästarnas grundfärg är svart.

Black och silver
Black och silver

Champagne med gulanlag

Hästen nedan är en 'amber champagne' med gulanlag, eller gulbrun med champagneanlag, beroende på hur man ser det. Den är även tobianoskäck, vilket gör att delar av dess kropp är täckta av stora vita fält. Den kraftiga blekningseffekten de båda generna orsakar tillsammans blir ganska tydlig på denna häst, vars grundfärg är brun, när man ser hur svårt det är att urskilja vilka områden som är vita och vilka som är färgade.

Champagne och gulanlag

Champagne med silver

Denna häst sägs vara champagne med silver, på svart eller brun grundfärg.

Champagne och silver