Rubriklogga

DNA-test

Var kan jag testa vilka färger min häst har?

Även om man gör snabba framsteg inom DNA-tekniken finns det fortfarande gener man inte har lyckats lokalisera, och därmed inte heller kan erbjuda tester för. Gener som black kan hos vissa raser testas indirekt, genom andra markörer som man tror är kopplade till blackanlaget, medan andra raser saknar denna markör, och därför inte kan testas. Man letar fortfarande efter den faktiska genen för black, så att man med säkerhet kan avgöra om hästen bär på anlaget eller ej.

Andra gener, som sabino, förekommer i ett stort antal former, varav man bara lyckats identifiera en. Man kan därför testa för Sabino1, men inte för andra typer av sabino.

Agoutianlaget finns också i minst två olika former. Somliga laboratorier kan inte testa vilken av formerna hästen bär på - bara ifall hästen har en aktiv allel på agoutilocus eller ej. Andra laboratorier däremot, kan tala om ifall hästen bär på A eller at, d.v.s. allelerna som orsakar brun respektive svartbrun.

Det lönar sig alltså att kontrollera vilka gener laboratorierna kan testa, innan man bestämmer sig för vilket laboratorium man ska vända sig till. Här är en lista över några laboratorier som erbjuder färgtester för häst:


* Gör ej skillnad på allelerna för brun (A) och svartbrun (at), utan benämner alla aktiva alleler på agouti-locus som A.

Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige. http://www.slu.se/sv/fakulteter/vh/institutioner/...

Kursiv text är benämningen för respektive test på laboratoriets egen sida.

fux/svart 
brun/svart*Agouti
gulanlagGul (isabell/gulbrun/gulsvart/blåögd gräddvit)
silver 
skimmelAvblekbar skimmel


Animal Genetics UK, Cornwall, England. http://animalgenetics.eu/Equine/Coat-Color-Testing/...

Kursiv text är benämningen för respektive test på laboratoriets egen sida.

fux/svartRed/Black Factor
brun/svart*Agouti (Bay/Black)
blackDun Zygosity
champagneChampagne Dilution
gulanlagCream Dilution
overoFrame Overo (LWO)
pearlPearl Dilution
sabino1 
silverSilver Dilution
skimmelGray
splashed whiteSplashed White Overo
tobiano 
tigreringAppaloosa Coat Pattern (LP)
W5, W10 skäckDominant White

UC Davis, Kalifornien, USA. http://www.vgl.ucdavis.edu/services/horse.php

Kursiv text är benämningen för respektive test på laboratoriets egen sida.

fux/svartRed Factor
brun/svart*Agouti
blackDun Zygosity
champagne 
gulanlagCream
konstantskimmelRoan Zygosity
overoLethal White Overo
pearl 
sabino1 
silver 
skimmelGray
splashed white 
tobiano 
W10 skäckDominant White

Pet DNA, Arizona, USA. http://www.petdnaservicesaz.com/equine-testing

Testar följande: brun/svartbrun/svart (A/at/a)


Animal Genetics, Florida, USA. http://www.horsetesting.com/equine.asp

Kursiv text är benämningen för respektive test på laboratoriets egen sida.

fux/svartRed/Black Factor
brun/svart*Agouti
champagneChampagne Dilution
gulanlagCream Dilution
overoFrame Overo (LWO)
pearl 
sabino1 
silverSilver Dilution
skimmelGray
splashed white 
tobiano 
tigreringAppaloosa (LP)
W5, W10 skäckDominant White (W5, W10)