Rubriklogga

Engelsk-svensk ordlista

OrdlistaSvensk-engelskEngelsk-svenskallele allel
base colour grundfärg
bay brun
belly spot bukfläck
blaze bläs
brown svartbrun
buckskin gulbrun, bork
chestnut fux, linfux
chromosome kromosom
chromosomal crossover [genetisk] överkorsning
coat hårrem, päls
cream gene gulanlag
cremello gulvit
croup kors (anat.)
dapples apelkastning
diluted colours utspädningsfärger
dominant dominant
dorsal stripe ål
dun black
eumelanin eumelanin
feathering hovskägg
fetlock, fetlock joint kotled
forearm underarm
foreleg framben
gaskin skank (anat.)
genotype genotyp
grey, gray
flea-bitten grey
skimmel
flugskimmel
grulla musblack
heterozygous
heterozygote
heterozygosity
heterozygot (adjektiv)
heterozygot (substantiv)
heterozygositet
homozygous
homozygote
homozygosity
homozygot (adjektiv)
homozygot (substantiv)
homozygositet
hind leg bakben
hock has (anat.)
melanin melanin
mealy nose mjölmule
mixed colours blandade färger
palomino isabell
pastern kota (mellan kotled och hov)
pheomelanin feomelanin
phenotype fenotyp
locus
loci
locus
loci
incomplete dominant ofullständig dominant
incomplete recessive ofullständig recessiv
pastern karled
perlino pärlvit
piebald svartskäck
pinto skäck
recessive recessiv
roaning stickelhår
seal brown svartbrun
silver dapple silversvart
skewbald röd- eller brunskäck
smoky black gulsvart
smoky cream rökvit
sorrel fux
star stjärn
taffy silveranlag, silversvart
true roan konstantskimmel
white sock/stocking vit halv/helstrumpa
white markings vita tecken
withers manke