Rubriklogga

Hästens exteriör

AnatomiTypGångarter


GÅNGARTER

Vid en exteriörbedömning tittar man även på hästens gångarter. Hos kallblod bedöms bara skritt och trav, eftersom det är de huvudsakliga arbetsgångarterna, medan många ponny- och ridhästraser även bedömer galopp. Det finns ett antal termer som används för att beskriva gångarterna: ren, taktmässig, oregelbunden, vägvinnande, energisk, oengagerad, överilad, avslappnad, spänd, lätt, tung, kort, markbunden, m.fl.

Oavsett ras och i alla gångarter, är det önskvärt att hästen har en energisk, vägvinnande gång och använder hela kroppen för att ta sig framåt.

Skritt

En ren och taktmässig gång betyder att hästen rör sina ben symmetriskt och inte har något ben i marken längre tid än något annat ben, till skillnad från en oregelbunden gång där hästen visar hälta eller på annat sätt rör sig ojämnt. Om hästen sätter ner samma sidas bakben och framben alltför tätt efter varandra, blir skritten passartad, vilket är fel.

En vägvinnande gång är vad som eftersträvas med korrekta bog- och korsvinklar; hästen tar ut steget och rör sig snabbt framåt utan att se jäktad ut.

En energisk gång är vad det låter som, men blir hästen alltför energisk blir gången istället överilad. Oengagerad kallas gången hos en häst som släpar sig fram, och markbunden är den om hästen inte lyfter ordentligt på hovarna. En häst som använder hela kroppen när den rör på sig får omdömet att den är rörlig eller har god mekanik.

Skritt
Skritt

Trav

I trav är hasarbetet viktigt. Om hästen inte böjer på hasen, utan låter hela benrörelsen ske i höften, kan den inte korta och länga steget på samma sätt som en häst som använder hela bakbenets potential. På den högra bilden visas också det typiska framknälyftet som följer med en 45° bogvinkel. Knälyftet är tydligt, men på intet sätt extremt, och tillåter ett steg med god längd.

Traven kan beskrivas som tung eller lätt, markbunden, kort, elastisk, spänstig, om den är bogfri (hästens bogar är 'fria', d.v.s. rörliga) och om den är i balans eller ej.

Trav
Trav

Galopp

Vid en exteriörbedömning är det den tretaktiga galoppen som bedöms. Den fyrtaktiga kapplöpningsgaloppen bedöms inte, och om den tretaktiga arbetsgaloppen är fyrtaktig anses den vara oren.

Förutom de uttryck som används för alla tre gångarterna, kan galoppen även beskrivas som rytmisk, bärig, luftig, balanserad eller i framvikt.

Galopp

Animationer

Det finns ett flertal animationer av hästens gångarter att finna på nätet. Somliga bättre, andra sämre. Jag planerar att så småningom kunna lägga upp filmer på sidan för att bättre illustrera gångarterna, men tills dess får dessa gif-animationer duga.

Trav   Galopp
Copyright: Montanabw via Wikipedia Commons under licenserna GNU Free Documentation License och Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.   Bilden är släppt till public domain.