Rubriklogga

Hästens exteriör

AnatomiTypGångarter


TYP

Vid en exteriörbedömning bedöms hästens typ på ett flertal punkter: rastyp, könstyp, brukstyp, kroppsform, utvecklingsstadium, harmoni, etc.


Rastypen bedöms genom att man jämför hur väl individen stämmer överens med sin respektive rasbeskrivning, ifråga om allt ifrån mankhöjd och grovlek till detaljer som vilken färg eller teckning den har, och vilken form dess huvud har. Korsningar mellan olika raser kan följaktligen inte bedömas under punkten rastyp, och hos vissa raser där prestation är viktigare än utseende har rastypen underordnad betydelse.

Norsk fjordhäst
Irish Draught
Shire

Morganhäst
Polsk Konik
Shetlandsponny

Arab
Frieser
Ardenner


Könstyp är precis vad det låter som; en hingst ska vara karismatisk och utstråla maskulinitet och styrka, medan ett sto ska vara mer feminint. Vissa drag i hästens utseende påverkas av hästens kön, t.ex. halsens form, benens grovlek och huvudets utseende. Valacker bedöms normalt inte under punkten könstyp, eftersom deras testosteronproduktion begränsats avsevärt genom kastrationen.

Maskulin
Maskulin

Feminin
Feminin


Brukstypen användes mer i äldre dagar, innan raserna utvecklats till specifika användningsområden som ridning, trav, jordbruksarbete, etc. Man bedömde också om hästen var av varmblodstyp, kallblodstyp eller ponnytyp. Idag ger sig detta naturligt eftersom de flesta raser är så pass enhetliga, men hos vissa nyare, heterogena raser är ändå begreppen ridhäst, vagnshäst, draghäst, o.s.v. värda att hålla i åtanke så att man inte frångår grundtanken med rasen. Rasens historia ska också hållas i åtanke när man bedömer hästens brukstyp. En ras som traditionellt använts till jordbruks- och skogsarbete bör fortfarande återspegla det i sin typ.

Draghäst
Hopphäst
Ridponny


Kroppsform: Man bedömer även hästens kroppsform. Är den högställd, kvadratisk eller lågställd, d.v.s. passar dess kropp in i en hög, liksidig eller låg rektangel? De olika kroppsformerna har sina respektive för- och nackdelar och alla lämpar sig inte alltid lika bra till alla typer av arbete.

Högrektangulär
Kvadratisk
Lågrektangulär


Utvecklingsstadiet hos en häst bedöms på så sätt att man jämför hästens exteriör med den förväntade utvecklingen hos en häst i den åldern. Är det en ung häst, ett eller två år gammal, kan man förvänta sig att den har vuxit ojämnt och exempelvis är högre över korset än över manken, den kan vara svagt musklad i framdelen och ha en smal bringa. Är hästen däremot fyra eller fem år gammal, bör den ha lämnat de 'fula' växtperioderna bakom sig och ha fått bättre proportioner och musklat på sig jämnt över hela kroppen.

Vissa unghästar växer jämnare än andra, och får höga bedömningar under hela uppväxttiden, medan andra är 'fula ankungar' som inte får ordning på proportionerna förrän i vuxen ålder.

Ettårigt sto
Treårigt sto
Sjuårigt sto


Harmoni och helhetsintryck bedöms också. Här ingår punkter så som hästens proportioner, hur väl musklad den är, om den är tunn, normalviktig eller överviktig, lång- eller kortlinjerad, eventuella särdrag som utmärker den, m.m.

Harmonisk
Harmonisk


Vidare till Exteriör: Gångarter