Rubriklogga

Utspädningsfärger

Flaxfux

FLAX


Flax-genen har fått sitt namn efter det engelska ordet flaxen - linfärgad - och räknas inte alltid till utspädningsfärgerna, dels för att den är svår att förutsäga och inte fullt ut kartlagd av genetikerna, dels för att den ofta går hand i hand med genen pangare. Man trodde länge att flax-genen var ett vanligt recessivt anlag, men avelsstatistik har visat att så inte är fallet.

Flax påverkar enbart fuxar, där den bleker man, svans och ben till ljusbrunt, beige eller vitt, beroende på hur mörk hästens grundfärg är. Flaxfux kallas även ljusfux eller linfux, och har avlats fram inom rasen Haflinger till den grad att nästan 100% av hästarna är flaxfuxar.

Recessivitet - eller inte?

Då genen för flax är recessiv, är beteckningen för den aktiva genen f, medan den inaktiva, dominanta genen betecknas F. Tidigare antogs det att individer som uppvisar drag av flax har genotypen f/f, och således alltid nedärver ett anlag för flax till sina avkommor. Två individer som båda har genotypen e/e f/f kan då garanteras ge 100% linfuxar. Men man har nu upptäckt att så inte alltid sker, och flax-genens egenskaper har åter blivit ett mysterium.

Grå man och svans

Fuxar med grå skyddshår

Vissa hästar är fuxfärgade, men har gråaktig man och svans. Riktigt vilka gener som orsakar detta vet man inte säkert, men ett sabinoanlag kan orsaka rikligt med stickelhår i man och svans på vissa hästar, samt att genen sooty kan göra hårremmen gråare eller mörkare. Ett exempel på grå skyddshår hos fux är irish cob-hingsten här till höger. Han bär på anlag för sabinoskäck, som kan ge stickelhår i man och svans. Båda hans föräldrar är skäckade med vita fält som täcker deras man och svans, så vi vet inte vilken färg deras skyddshår skulle haft om de producerat pigment. Sammantaget är det mycket svårt att avgöra vad denna hingsts gråaktiga man och svans beror på.

Flaxfux eller isabell?

Ibland är det svårt att se skillnad mellan en isabell (e/e Cr/cr) och en flaxfux. Generellt sett brukar isabeller ha ljusare skyddshår och en jämn, gulaktig färg på täckhåren. Flaxfuxar har ofta lingula, beige eller gråaktiga skyddshår och en brunare färgton på kroppen. Det finns dock individer som är svåra att färgbestämma utan att ha sett deras föräldrar eller avkommor, alternativt gjort ett DNA-test.

Fler bilder


Flaxfux med pangare
Flaxfux med pangare