Rubriklogga

Genetik - en genomgång

Del 1Del 2Del 3Del 4


DEL 2 - GRUNDFÄRGERNA

En genomgång av de två grundläggande generna och hur dessa påverkar varandra.

Tre färger

Hästen har tre grundfärger: svart, fux och brun. I botten är alla hästar antingen svarta, fuxfärgade eller bruna, oavsett vilka utspädningsgener, skäckteckningar eller stickelhårsvarianter de kan bära på i övrigt. Till och med en helt vit häst med rosa hud och blå ögon har en genetisk grundfärg som är antingen svart, fux eller brun.

Hästens grundfärger har sitt ursprung i bara två gener, som samverkar. Generna är E och A, och även om de samverkar, så påverkar de inte varandras närvaro eller frånvaro - eller rättare sagt - vilken typ av allel som sitter på deras respektive locus. Hästens grundfärger - brun, svart och fux - bestäms av ifall allelerna som sitter på E och A är aktiva eller inaktiva.

E - Extension - maximal utbredning av svart pigment

Det färgpigment som finns i hud, hårstrån, horn, hovar, klövar, klor och andra yttre delar hos däggdjur, kallas melanin. Hos hästar finns melanin i två versioner - eumelanin och feomelanin. Eumelanin är svart medan feomelanin är rödbrunt. Vilket av de båda som produceras i hästens hud bestäms av genen E som står för Extension - engelska för utbredning. Utbredningen som det syftas på är den av färgen svart, eumelanin.

En aktiv E-gen ger full produktion av det svarta pigmentet och ger därmed en svart häst, medan en inaktiv e-gen tillåter produktion av feomelanin, som ger färgen fux. e kallas även "the red factor".

A - Agouti - begränsning i utbredningen av svart pigment.

Genen Agouti fick sitt namn efter en art av gnagare i Sydamerika som ansågs ha samma bruna färg som genen ger hos hästar. Man är nu nästan säker på att den gen som hästar bär på inte är den samma som agouti-råttan bär på, men genen har ändå fått behålla namnet.
Exempel 1: E/E a/a
Fenotyp: svart

Ett aktivt A-anlag begränsar utbredningen av svart till hästens ytterkanter och ger, i kombination med en aktiv E-gen, en brun häst, då feomelaninet tillåts slå igenom på huvud, hals, bål och övre delen av benen. En inaktiv a-allel har däremot inte någon påverkan på det svarta pigmentet. En fuxfärgad häst (e/e) har inget svart som kan påverkas av A, och hästen förblir fux oavsett aktiv eller inaktiv A-gen.

Dubbla upplagor

Som vi gick igenom tidigare, så bär alla hästar på en uppsättning gener som kommer från dess mor, och en uppsättning som kommer från dess far. Detta gör att det finns två alleler på varje locus, exempelvis E/e och A/a, alltså en aktiv och en inaktiv gen på varje locus. Men en häst är ju aldrig "hälften svart och hälften fux" eller "hälften brun och hälften svart". Det är här dominans och recessivitet kommer in i bilden.

När det gäller E och A är aktiva versioner dominanta över de inaktiva. E är dominant över e, så därför har en häst med genotypen E/e samma fenotyp som en häst med genotyp E/E.

För att få lite översikt över hur de två generna verkar, kan vi ställa upp en tabell över vilka kombinationer som ger vad:


Exempel 2: E/e A/a
Fenotyp: brun
Exempel 3: e/e A/a
Fenotyp: fux

E/E A/A - Två aktiva alleler på båda loci. Hästen producerar eumelanin (svart pigment), men det begränsas av agoutianlaget. Hästens fenotyp är brun.
E/E A/a - Två aktiva alleler på E-locus, en aktiv allel på A-locus. A är dominant över a. Fenotypen är brun.
E/E a/a - Två aktiva alleler på E-locus, men ingen aktiv allel på A-locus. Hästen producerar eumelanin (svart pigment) och det begränsas inte av agouti. Hästens fenotyp är svart.
E/e A/A - En aktiv allel på E-locus, två aktiva på A-locus. E är dominant över e, så fenotypen är brun.
E/e A/a - En aktiv allel på båda loci. De aktiva allelerna är dominanta över de inaktiva. Fenotypen är brun.
E/e a/a - En aktiv allel på E-locus, ingen aktiv allel på A-locus. E är dominant över e, så fenotypen är svart.
e/e A/A - Ingen aktiv allel på E-locus, men två aktiva på A-locus. Hästen producerar inget eumelanin (svart pigment) så det finns ingenting för de två aktiva agoutianlagen (A/A) att arbeta med. Hästen producerar nu det röda pigmentet feomelanin istället, och får färgen fux.
e/e A/a - Ingen aktiv allel på E-locus, en aktiv allel på A-locus. Fenotypen är fux.
e/e a/a - Ingen aktiv på varken E-locus eller A-locus. Hästen producerar inget eumelanin och agoutianlaget är inte aktivt. Fenotypen är fux.

Vidare till del 3, Modifikationer


Bra att veta #1:
Den dominanta genen skrivs alltid före den recessiva, exempelvis E/e A/a, även om illustrationer som Exempel 2 här ovan snarare antyder beteckningen e/E A/a.

Bra att veta #2:
I USA räknar man med fyra grundfärger; black (svart), chestnut (fux), bay (brun) och brown (svartbrun). Bay och brown är två olika varianter av brun, agouti.

Läs mer om: Svart, Fux och Brun.