Rubriklogga

Utspädningsfärger

Isabell

GULANLAG


Gulanlaget är den mest välkända utspädningsgenen. De flesta känner ju till färgen palomino; gyllene hårrem med silkesvit man och svans. Och kanske har somliga hört att man inte ska korsa två palominofärgade hästar, för då får man en albino. Det är väl, får man säga, en sanning med modifikation. Gulanlaget är en pseudoalbinistisk gen, vilket innebär att den ibland misstas för att vara albino utan att vara det. Låt oss titta på anlaget från grunden.

Gulanlaget och grundfärgerna

Gulanlaget betecknas Cr från engelskans cream och är ofullständigt dominant, vilket betyder att hästen ser olika ut beroende på om den bär på en eller två upplagor av genen. Homozygoter får en starkare blekning än heterozygoter. Vidare bleker ett ensamt gulanlag främst rött pigment, feomelanin, vilket gör att det syns tydligare på fuxfärgade och bruna hästar, än på svarta.

Eftersom gulanlaget ger olika resultat beroende på om det finns i enkel eller dubbel uppsättning, och dessutom påverkar grundfärgerna på olika sätt, kan vi ställa upp en tabell för att få lite översikt. Kursivt inom parentes är den engelska beteckningen för färgen.

Inget anlag: cr/crEtt anlag: Cr/crTvå anlag: Cr/Cr
SvartGulsvart (Smoky Black)Rökvit (Smoky Cream)
FuxIsabell (Palomino)Gulvit (Cremello)
BrunGulbrun (Buckskin)Pärlvit (Perlino)

Gulanlaget i enkel upplaga

Gulanlaget på svart grundfärg ger den svagaste synbara effekten av de gula kombinationerna. Ett ensamt gulanlag har i stort sett ingen påverkan alls på det svarta pigmentet eumelanin, vilket gör att många gulsvarta hästar antas vara vanliga svarta hästar. Somliga har en gulaktig glans i hårremmen, eller en något ljusare ögonfärg, medan andra inte visar några tecken alls. En gulsvart häst kan dock, tillsammans med en häst med anlag för agouti, ge gulbruna avkommor. Och om den gulsvarta hästen bär på ett anlag för den röda faktorn - genen för fux - så har den även en teoretisk möjlighet att ge isabellfärgade avkommor.

Isabell, eller palomino, som dess engelska namn är, är troligen den mest kända av de gula färgerna. Den kännetecknas av gulaktiga täckhår och ljusa skyddshår. Hårremmen hos en isabell kan sträcka sig från vitaktig till intensivt gyllengul, men även från gråaktigt beige till mörkt chokladbrun. De gråaktiga och mörka nyanserna brukar även ge en gråaktig ton i man och svans. Isabeller har grå hud, vilket syns runt ögonen och på mulen. Föl föds ofta med rosagrå hud, som gradvis mörknar under fölets första månader.

Gulbrun har tidigare benämnts bork. En gulbrun häst är ofta lik en brunblack, med en gulbeige hårrem, svarta ben, samt svarta eller mörkbruna skyddhår. Till skillnad från en brunblack har dock den gulbruna hästen ingen ål, zebraränder, eller övriga vilttecken. Den ser helt enkelt ut som en vanlig brun häst som har fått sin bruna färg blekt - vilket ju är exakt vad den är. Även gulbruna hästar kan skifta från ljust beige till mörkt gråbrun.

Heterozygot för gulanlaget

Gulsvart
Isabell
Gulbrun

Gulanlaget i dubbel upplaga

Rökvit, även känt under den engelska benämningen smoky cream, orsakas av dubbla gulanlag på svart grundfärg. I dubbel uppsättning är gulanlaget så starkt att det inte bara bleker hästens hårrem, utan även huden, hovarna och ögonens regnbågshinna. Huden är rosa; hos en häst med vita tecken syns ingen nyansskillnad mellan huden under den färgade hårremmen och huden under det vita området. Trots detta är den inte helt pigmentlös, utan ger ett visst skydd mot solbränna om sommaren, om än svagare än oblekt pigment. Manen, svansen och nedre delen av benen kan ha en något mörkare nyans än resten av kroppen. Hovarna är gulbeiga, medan ögonen är ljust gråblå. Ögonfärgen hos en dubbelgul häst är ljusare än splash-genens blå ögon, vilka brukar vara mörkare och mer intensivblå, som hos detta russföl.

Gulvit, också kallat cremello, efter det spanska ordet för grädde, är 'dubbel isabell', d.v.s. en fux med två gulanlag. Precis som isabeller har gulvita hästar vitaktig man och svans, medan kroppen vanligtvis har en något mörkare nyans. Gulvita hästar ser ofta helt vita ut, men individer med vita tecken visar att det ändå finns en liten nyansskillnad mellan färgade och vita områden. Precis som hos rökvita hästar är huden rosa, hovarna blekgula och ögonen ljust gråblå.

Pärlvit, 'dubbel gulbrun', kallas ibland perlino, efter spanskans ord för pärla.

Pärlvit, rökvit och gulvit är nästintill omöjliga att särskilja från varandra utan DNA-test eller avkommestatistik.


Homozygot för gulanlaget

Rökvit
Gulvit
Pärlvit

Hälsoaspekter

Vissa rasföreningar registrerar inte hästar som är homozygota för gulanlaget, ibland med hänvisningen till att hästarna är 'albino'. Uppfattningen att gråögda hästar är albino är fortfarande vanlig bland hästfolk. Andra föreningar anger korrekta färgbenämningar och har en förståelse av gulanlaget.

Det finns inga bevis som stärker att homozygota bärare av gulanlaget skulle ha sämre hälsa än andra hästar.


Fler bilder

Gulbrun och pärlvit
Isabell och pärlvit
Dubbelgult öga

Gulbrun
Gulbrun