Rubriklogga

Blandade färger

Konstantskimmel

KONSTANTSKIMMEL


Konstantskimmel är, trots sitt namn, egentligen inte en form av skimmel. Genen är en enkel dominant som orsakar stora mängder stickelhår på hästens hals, bål, underarmar och skanker.

Konstantskimmel:

  • Stora mängder stickelhår på halsen, bålen och övre delen av benen
  • Få eller inga stickelhår i ansiktet och på skenorna
  • Föds med stickelhår eller får dem vid fällningen av fölpälsen
  • Bleknar inte med åldern, utan behåller samma mängd stickelhår från föl till ålderdom
  • Hästens vinterpäls ser mörkare ut än dess sommarpäls

Genen betecknas Rn efter dess engelska namn roan och det tvistas fortfarande om huruvida genen förekommer i homozygot form eller om fostret resorberas på ett tidigt stadium i de fall båda föräldrarna nedärver anlaget. Det finns fortfarande inget DNA-test för konstantskimmel, även om vissa laboratorier erbjuder tester via andra genetiska markörer som antas vara kopplade till Rn-genen.

Konstantskimmel

Bleknar inte

Till skillnad från skimmel bleknar inte en konstantskimmel. Ibland syns genens närvaro redan hos det nyfödda fölet, andra gånger kan det vara svårt att avgöra under fölets första månader, men så fort fölpälsen fälls uppträder stickelhåren tydligt, och sedan behåller hästen ungefär samma utseende under resten av sitt liv. När hästen sätter vinterpäls, får den ett större antal färgade strån i hårremmen, vilket gör att hästen ser mörkare ut under den kalla årstiden, men när våren kommer och hästen byter till sommarpäls, återfår den samma nyans som den hade året innan. Eftersom konstantskimlar ändrar nyans mellan sommar- och vinterhalvåret, kallas de på Island färgväxlare.

'Corn marks'

Vissa konstantskimlar uppvisar mörka fläckar, där håret växer ut fullt pigmenterat. Ofta beror dessa prickar på skador i huden, då håret som växer ut över ärrvävnaden åsidosätter Rn-anlagets verkan. Andra orsaker till 'corn marks' kan vara somatiska mutationer, liksom de som orsakar fenomenet 'bloody shoulder' hos skimlar.

Färgbenämning

Trots att konstantskimmel egentligen inte är en form av skimmel, har den ändå fått det namnet. Det återspeglas även i färgbenämningarna av dessa hästar. Svartskimmel brukar vanligtvis användas som benämning på en konstantskimmel med svart grundfärg, medan gråskimmel snarare antyder en avblekbar skimmel med samma grundfärg. Blåskimmel är detsamma som svartskimmel, medan brunskimmel och rödskimmel används om både konstantskimlar och avblekbara skimlar med brun, respektive fux, som grundfärg.

Förhoppningsvis kommer dessa uttryck att försvinna och ersättas av en mer korrekt beskrivning av hästens färganlag, allteftersom förståelsen av färgernas genetik blir mer utbredd bland hästägare, uppfödare och ID-kontrollanter.


Fler bilder


Konstantskimmel
Konstantskimmel
Konstantskimlar

Konstantskimlar
Skimmel och konstantskimmel