Rubriklogga

Brokiga färger

Tigrering

TIGRERING


I en tigrerad häst är det ett flertal gener som samverkar för att få de synliga prickarna. Forskarna har kartlagt vissa mönster i arvbarheten, men teckningarnas samband är fortfarande inte fullt ut kartlagda. Man använder därför fortfarande vissa beteckningar som beskriver de varierande fenotyperna orsakade av genkomplexet, snarare än att försöka hänvisa till den exakta genotypen innan den förståtts fullt ut.

Tigrering:

  • Vita stickelhår, prickar eller omfattande fält täcker varierande delar av hästens kropp; från ett fåtal hårstrån till nästan helt vita hästar.
  • Färgade prickar eller fläckar förekommer ofta i de stickelhåriga eller vita områdena.
  • De stickelhåriga/vita områdena sprider sig hos vissa hästar från korset och utåt, medan de hos andra individer är jämnt fördelade över hela kroppen.
  • Huden är täckt av fräknar eller fläckar av omväxlande grått och rosa. Mängden rosa på huden kan skilja från individ till individ.
  • Ibland förändras fölets teckning allteftersom det blir äldre.
  • Ögonen har vita senhinnor runt den bruna iris, och huden runt ögat är fräknig eller fläckig.
  • Hovarna är ofta randiga, men kan även vara enfärgade mörka eller ljusa.
  • Tigreringen ger inga 'vanliga' vita tecken i ansiktet eller på benen, så som bläs, stjärn eller strumpor.

Tigrering

The Leopard Complex

Den huvudsakliga tigreringsgenen, som är den som avgör om hästen får vita hår eller ej, betecknas Lp efter dess engelska namn. Lp-genen är en ofullständigt dominant, och den ger en större mängd vitt då den förekommer i homozygot uppsättning, jämfört med heterozygot. Man kan likna Lp vid en av och på knapp, om den är på så syns eventuella anlag för prickar, om den inte är på så är hästen enfärgad, oavsett hur många anlag för prickar den må ha. Det finns flera sorters modifikationsgener - vissa tror att det kan finnas närmare 30 stycken! - som avgör hur de vita håren arrangeras, med andra ord vilken teckning hästen får. Hittills finns det ett sådant anlag identifierat, och det kallas PATN1 efter engelskans pattern.

'Blanket'-teckningen, även kallad schabrackteckning i Sverige, beror på en annan modifikationsgen än den jämnt prickiga 'leopard'-teckningen, och 'varnish roan', även känd som melering, beror alltså på avsaknaden av modifikationsgener.

'Snowcap' kallas en extremare variant av 'blanket' och den verkar vara resultatet av dubbla upplagor av Lp-genen, d.v.s. en homozygot 'blanket'. Den homozygota motsvarigheten till 'leopard' kallas 'few spot', och som dess engelska namn antyder har dessa hästar få eller inga färgade fläckar i sin vita hårrem.

Färgskiftning

En utav de kanske mest spännande aspekterna med detta anlag, Lp, är dess förmåga att modifiera hästens visuella färg. En häst som är genetiskt svart kan med Lp-genen bli solklar fux för blotta ögat! För att försöka förstå hur detta kan hända behöver vi ta oss en titt på hur detta anlag uppkom, och den historien är minst lika spännande även i sig. Mutationen Lp är en relativt stor del som lagts till i hästens DNA, och det är inget som skett helt naturligt i hästen, det är nämligen resultatet utav ett retrovirus som en häst fått för många tusen år sedan. Man har genom DNA-test ifrån arkeologiska utgrävningar funnit att tigrerade hästar funnits redan för 17.000 år sedan, alltså mer än 10.000 år innan människan domesticerade hästen.

Vad är då ett retrovirus kanske du undrar? Kort sagt är det ett virus som beslagtar en cells DNA och lägger in egen information för att reproducera sig själv. Då och då händer det att delar av detta blir kvar i cellen och om detta händer i en könscell så blir det ärftligt. Som alla typer av mutationer i generna påverkar även denna genens funktion och det tycks som att just denna mutation innebär slumpmässiga förändringar i hästens pigmentering. Vid hudbiopsi har man inte bara funnit att det helt saknas pigment i de vita områdena, man har även funnit att pigmenten i de färgade områdena hos vissa hästar med Lp-anlaget har en ovanlig form, och detta skulle kunna förklara hur färgskiftningen kommer sig hos hästar med detta anlag.

Nedan följer bilder på hingsten RR Tommy Boy Mack, han är testad och har genotypen EE aa ToTo Lplp, han är alltså svartskäck med ett Lp-anlag, vilket på svenska skulle bli melerad svartskäck. Som föl såg han ut som svartskäckar brukar göra, men allteftersom han växte förändrades även färgen.

Tigrering
Tigrering
Tigrering


Tigrering
Tigrering
Tigrering


Tigrering
Tigrering

Ögonsjukdomar och nedsatt syn

Denna mutation lämnade efter sig mer än bara förändringar i pigment i huden, den påverkar även ögat och alla hästar som är homozygota för Lp är medfött nattblinda. I mer sällsynta fall tycks Lp även kunna orsaka skelögdhet och ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus). Det finns också vissa indikationer på att hästar med Lp-genen även är mer mottagliga för druvhinneinflammation. Druvhinneinflammation kan utlösas av slag mot ögat, sjukdom, bakterie- eller virusinfektioner, och är en av de vanligaste orsakerna till blindhet hos hästar. Vissa forskare tror att dessa hästar har en genetisk svaghet som gör att de lättare insjuknar i åkomman.

Engelska och svenska benämningar

Jag har här valt att använda engelska benämningar på färgerna, då de svenska uttrycken blir klumpiga när det blir fråga om flera gener i samverkan. Detta är de översättningar som finns:

leopard leopard/leopardtigrering
blanket schabrak/schabraktigrering
blanket with spots fläckigt schabrak
varnish roan melering/stickelhår
snowflake snöflinga/snöflingetigrering

Fler bilder

Tigrering
Tigrering

Tigrering
Tigrering
Tigrering

Tigrering
Tigrering
Tigrering

Tigrering
Tigrering
Tigrering