Rubriklogga

Översikt över färgloci

De flesta kända loci i bokstavsordning, med alla kända alleler i fallande dominansordning.

A - Agouti dominant
A = aktiv allel på svart grundfärg ger varm brun (bay).
a = inaktiv allel.

Ch - Champagne dominant
Ch = aktiv allel.
ch = inaktiv allel.

Cr - Creme - Gulanlaget
Cr = aktiv allel för gulanlag ofullständigt dominant
cr = inaktiv allel, normal produktion av färg.
prl är högst troligt en recessiv, Cr-aktiverad allel på gulanlagets locus, inte en separat gen på ett eget locus.

D - Dun - Black dominant
D = aktiv allel, hästens grundfärg bleks och hästen blir "vilttecknad". Även känd som D+, wild type.
d = inaktiv allel, normal produktion av färg.

E - Extension - Svart dominant
E = aktiv allel ger produktion av svart pigment (eumelanin).
e = inaktiv allel, ingen produktion av svart pigment, däremot produktion av rött pigment (feomelanin). e kallas också för "the red factor".

G - Grey - Skimmel dominant
G = aktiv allel gör att hårsäckarna - några i taget - slutar att producera färgpigment, vilket resulterar i vita hår. Förändringen sker gradvis över flera år. Färgen kallas även avblekbar skimmel.
g = inaktiv allel, fortsatt normal färgproduktion.

Lp - Leopard/Appaloosa - Tigrerad skäck ofullständigt dominant
Lp = aktiv allel.
lp = inaktiv allel.
Tigrering styrs utav mer än Lp. Alla gener är ännu inte kartlagda.

O - Overo (Frame) - Skäck ofullständigt dominant
O = aktiv allel. Två aktiva alleler hos ett foster orsakar OLW, Overo Lethal White Syndrome, en medfödd dödlig defekt.
o = inaktiv allel.

Rn - Roan - Konstantskimmel dominant
Rn = aktiv allel gör att håren på bålen blandas upp med vita hår. Teckningen framträder vid fällningen av fölpälsen. Mängden vita hår är därefter densamma under resten av hästens liv.
rn = inaktiv allel.

Sb1 - Sabino - Skäck och vita tecken dominant
Sb1 = aktiv allel för sabino1.
sb1 = inaktiv allel för sabino1.
Det är hittills bara Sb1 som är kartlagd.

Spl - Splashed White - Skäck och vita tecken dominant
Spl = aktiv allel.
spl = inaktiv allel.

To - Tobiano - Skäck dominant
To = aktiv allel.
to = inaktiv allel.

Z - Silver dominant
Z = aktiv allel.
z = inaktiv allel.