Rubriklogga

Brokiga färger

Overo

FRAME OVERO


Även känd som bara Frame. Den betecknas O och beskrivs vanligtvis som en ofullständig dominant. Färgen är dock bara en bieffekt av en ofullständigt recessiv genetisk defekt, känd som Overo Lethal White Syndrome, OWLS. Genen påverkar främst hästens tarmsystem, och orsakar missbildningar som gör att det nyfödda fölet dör av förstoppning inom ett par dagar, men påverkar även pigmentbildningen i hästens hud.

I heterozygot form, som är den enda som ger livsdugliga hästar, ger genen vita fält som sprider sig från hästens sidor och utåt, medan den lämnar ytterkanterna och överlinjen färgade. Därav kallas den i bl.a. USA Frame; de färgade områdena bildar en 'ram' runt det vita.

Overo:

  • Vita fält med rosa hud breder ut sig över delar av hästens kropp
  • Fälten breder ut sig från sidorna av bålen och utåt, från sidan av halsen och utåt, samt från nosryggen och utåt.
  • Overoskäckar har ofta bläs, men sällan vita ben. Om benen är vita är det de vita fälten på kroppen som spridit sig neråt, inte strumpor som sprider sig från hovarna och uppåt.
  • Svansen och överlinjen är ofta färgade, även vid hög utbredning av vitt.
  • Ögonen kan vara antingen bruna, blå, eller både och, oberoende av mängden vitt i hästens ansikte.
  • Hovarna är vanligen mörka, då benen är färgade.

Overo

Overo Lethal White Syndrome

Homozygota bärare av genen föds vita, men inte nödvändigtvis helt vita, med mörka ögon och rosa hud, förträngningar eller tilltäppningar i tarmen och en underutvecklad ändtarm, som bland annat saknar de nerver som krävs för att tarmen ska transportera tarminnehållet genom matspjälkningssystemet. Avsaknaden av dessa nerver gör att fölet aldrig släpper sin första avföring, tarmbecket. De omfattande missbildningarna orsakar den nyfödda hästen svår kolik.

Det finns ingen behandling för den här typen av defekt. En snabb avlivning, för att minska tiden som fölet lider, är den enda rekommendationen från veterinärkåren. Eftersom risken för att få en avkomma som är homozygot för genen är hela 25% om man avlar på två heterozygota bärare (overoskäckar), är detta förbjudet ur djurskyddssynpunkt. (Källa: Jordbruksverkets föreskrifter om djurskydd vid avelsarbete.) Uppfödare som har det minsta skäl att misstänka att båda avelsdjuren bär på genen O uppmanas att DNA-testa dem inför betäckning. Är bara det ena djuret bärare av genen, kan avkomman inte bli homozygot för mutationen, och därmed är kombinationen ofarlig.

Flera laboratorier erbjuder tester för Overo/OLWS. Se listan över laboratorier.

Fader: O/o; Moder: o/o

Fader
Moder
Oo
oO/oo/o
oO/oo/o
Fader: o/o; Moder: O/o

Fader
Moder
oo
OO/oO/o
oo/oo/o
Fader: O/o; Moder: O/o

Fader
Moder
Oo
OO/OO/o
oO/oo/o

Vilka hästar kan tänkas bära på anlag för OLWS?

Frame Overo-genen är en mutation på EDNRB-genen, som har uppstått i USA, troligtvis under kolonialtiden. Mutationen förekommer således endast hos amerikanska raser som paint, quarter, mustang, amerikanskt fullblod, och miniatyrhäst. Generellt sett kan därför uppfödare av europeiska raser som islandshäst, irish cob, gotlandsruss, clydesdale, m.fl. känna sig ganska säkra på att genen inte förekommer hos deras hästar, medan uppfödare av amerikanska raser som paint, quarter, appaloosa, miniatyrhäst, amerikanskt fullblod, mustang, m.fl. - samt exempelvis amerikansk shetlandsponny och fallabella, som korsats med amerikanska raser - bör vara observanta på vilka färger som finns i hästens stamtavla.


Fler bilder

Overo
Overo