Rubriklogga

Brokiga färger

KOMBINATIONER


Det är relativt vanligt att hästar med brokiga färger bär på mer än en skäck- eller tigreringsgen. I och med att teckningarna ofta förstärker eller överlappar varandra, kan det vara svårt att avgöra vilka olika gener hästen bär på. Statistik från hästens stam och avkommor kan ibland göra det lättare att bena ut de anlag som inte kan DNA-testas.

Tobiano, sabino och splashed white

Dessa hästar av rasen Irish Cob visar alla tecken på splashed white, förutom den för rasen vanliga skäckteckningen tobiano. Stoet och hennes ena avkomma tros vara homozygota för splash, medan hingsten och den andra avkomman (som har en annan far) verkar vara heterozygota. Stam och avkommestatistik styrker teorin, vilket gör att vi här kan börja spåra skillnaderna i fenotyp mellan hetero- och homozygot splash tillsammans med tobiano.

Tobiano, sabino och splash
Tobiano, sabino och splash
Tobiano, sabino och splash
Tobiano, sabino och splash

Tigrering och tobiano

Stickelhåren hos tigreringsteckningen 'Varnish Roan' gör det svårt att urskilja var de vita fälten breder ut sig, men de blå ögonen och ansiktsteckningen väcker misstanken om eventuell närvaro av splash.

Varnish Roan och Tobiano
Varnish Roan och Tobiano
Varnish Roan och Tobiano

Tigrering och tobiano

Till skillnad från hästen ovan, har den här ponnyn tigreringsmodifikationerna som ger 'blanket with spots', vilket gör att tigreringen smälter samman ännu mer med tobianogenens vita fält.

Tigrering, tobiano och sabino

Splash? White-spotting?

Det finns en del fall där det är svårt att avgöra vad hästen är. Avkommestatistik kan hjälpa, men i annat fall får man använda sig av DNA-test om man vill veta säkert.

Sabino, ev. splash