Rubriklogga

Utspädningsfärger

Silversvart

SILVER


Silveranlaget har fått sitt namn efter den gråskimrande nyans den ger. Det är en dominant gen som påverkar det svarta pigmentet eumelanin, främst i hästens skyddshår. Hos svarta hästar kan den även ge apelkastning - ibland mycket uttalad sådan - vilket är anledningen till att ett av dess engelska namn är silver dapple (dapples = apelkastning). Genen betecknas Z för en aktiv allel och z för en inaktiv allel.

Silveranlaget på svart grundfärg

Silveranlaget syns tydligast på svart grundfärg, där den, så att säga, har mest material att arbeta med. På en svart häst bleker den man och svans till en beige, ljusgrå eller nästan vit nyans, med mörkare rötter. På vissa individer är svansen något ljusare än manen. Täckhåren hos en silversvart häst kan vara svarta, eller vara blekta till allt ifrån mörkgrå till en gulaktig grå-beige nyans. Nedre delen av benen, framför allt kotor och karleder, brukar generellt ha en ljusare nyans än resten av hårremmen. Om hästen har hovskägg så brukar håren hos vara ljusare ju längre de är. Detta gäller även för silverbruna hästar.

Silversvarta föl föds ofta med en gråbeigeaktig färg. Det kan vara svårt att färgbestämma fölet de första veckorna, men silversvarta och silverbruna föl har ofta ljusa ögonfransar och ibland randiga hovar. Efter några veckor försvinner dessa drag, och man och svans bleknar till en gråbeige nyans, medan hårremmen mörknar något till en brunaktig nyans. När fölpälsen fälls antar unghästen en grå färg, ofta med mycket apelkastning och nyansskillnader mellan olika delar av kroppen. Ibland får den en gulaktig ton och kan då till förväxling likna en mörk isabell (e/e Cr/cr). Vid ungefär tre år ålder får hästen sin slutliga färg, även om många silversvarta hästar blir ljusare och får mer apelkastning om vintern, än om sommaren.

Silverbrun

Silver på brun grundfärg

Silverbruna hästar visar inte lika tydliga tecken på att de bär på genen. Apelkastningen är sällan förekommande eftersom agouti-genen spärrar produktionen av svart pigment på hästens kropp och istället aktiverar produktionen av det röda pigmentet feomelanin, som inte påverkas av silveranlaget. En silverbrun häst har ljus man och svans; från gråbeige eller ljusbrun till nästan vit. Även hos silverbruna hästar är hårrötterna mörkare än ändarna på taglet. Benen, som hos en brun häst är svarta, brukar skifta i nyanser av mörkbrunt, grått och beige.

Precis som vanliga bruna hästar kan ha olika toner av brunt, så kan silverbruna hästar vara alltifrån ljusbruna till nästan svarta på kroppen. De ljusa varianterna misstas ibland, till exempel hos nordsvenskar, för flaxfux, medan de mörkaste nyanserna kan vara svåra att särskilja från silversvart.

Silver på fux

Silver och fux

Eftersom silver bara påverkar det svarta pigmentet eumelanin, har det ingen effekt på fuxfärgade hästar. Även riktigt mörka fuxar producerar nämligen bara varianter av det röda pigmentet feomelanin. Att hästen inte bär på något anlag för svart har dock ingen betydelse för silvergenens vara eller icke vara - en fuxfärgad häst kan fortfarande vara bärare av både ett och två silveranlag, och nedärva det till sina avkommor. Om avkommans andra förälder bär på - och nedärver - genen för svart, kan alltså silveranlaget ge sig till känna hos fölet.


Bra att veta:
Både silversvart och silverbrun kallas ibland felaktigt för chocolate palomino.

Mr. Morrison

Silversvart
Silversvart
Silversvart

Avkomma efter Mr. Morrison

Silversvart
Silversvart
Silversvart

Hauge's Morgan

Silversvart
Silversvart
Silversvart

Fler bilder

Silverbrun
Silversvart
Silversvart

Silverbrun
Silverbrun
Silver på fux