Rubriklogga

Blandade färger

Skimmel

SKIMMEL


Skimmel, för tydlighetens skull även kallad avblekbar skimmel, är en dominant gen som betecknas G efter engelskans grey. Skimmelgenen är inte ett färganlag så som grundfärgerna och utspädningsfärgerna, utan är en ren modifikationsgen, eller tekniskt sett, en pigmentsjukdom, då den påverkar pigmentproduktionen och orsakar progressiv depigmentering.

Föltiden

Skimmelföl föds alltid helfärgade, utan vita hår. Vissa föl föds dock med ljusa ringar runt ögonen, som avslöjar genens närvaro. Ringarna försvinner oftast inom några veckor, och fölet ser därefter ut som ett normalfärgat föl. Generellt sett är föl som bär på skimmelgenen även mörkare än föl utan genen. En vanlig svart häst föds oftast inte svart, utan hårremmen har en grafitgrå nyans. Ett svart föl med genen G däremot, föds kolsvart. Rödskimmelföl brukar födas mörkbruna med svart hud, till skillnad från fuxföl utan genen, som föds rödaktiga med rosa till rosagrå hud.

Skimmel
Skimmelföl

Unghästtiden

När fölet fäller fölpälsen och en ny uppsättning hårstrån växer ut, har redan några hårsäckar slutat producera pigment, vilket resulterar i ett fåtal stickelhår. Hos vissa individer är de vita håren tillräckligt många för att synas redan i detta tidiga skede, hos andra går "blekningen" så långsamt att den inte börjar synas förrän hästen är 2-3 år gammal.

Olika nyanser av grått

Eftersom hästen föds färgad och gradvis bleks till vitt, passerar den flera stadier av gråa nyanser, mörkare till ljusare. Det lite ålderdomliga ordet apelkastad syftar till den mörkgrå nyans med ljusare fläckar, som en skimmel har i början av sin blekning. Den anses av många vara den vackraste nyansen av skimmel, men om inte hästen bleks väldigt långsamt så uppstår nyansen relativt tidigt i hästens liv och varar bara ett par år. Homozygota skimlar bleks ofta snabbare än heterozygota.

Vissa hästar behåller mer färg i ytterkanterna än på bålen under blekningen. En häst kan ha grå skyddshår länge efter att hårremmen har vitnat. Det händer också att nedre delen av benen, eller bara knän, haser och kotleder, har en mörkare nyans än resten av hästens kropp, även om de till slut bleknar de också. Hästens hud och hovar, däremot, behåller sitt pigment och förblir mörka även om hårremmen är vit.

Flugskimmel

Flugskimmel

Vissa skimlar blir aldrig helt vita, utan behåller små prickar med pigment livet ut. Detta fenomen kallas flugskimmel, eftersom det på avstånd ser ut som om hästen är täckt av små flugor. Vissa flugskimlar uppvisar sina "fräknar" redan under blekningen, innan alla hår blivit vita, medan andra först blir vita, för att sedan återfå pigment i begränsade grupper av hårstrån! Detta fenomen beror på att mutationen som skapar skimmeleffekten - själva genen G - försvinner i delar av den vuxna individens hud. I vissa grupper av celler blir nämligen mutationen 'upptäckt' av kroppen, som bekämpar de muterade cellerna och ersätter dem med friska celler, som börjar producera pigment igen. Mutationen finns dock kvar, opåverkad, i könscellerna, vilket innebär att genen nedärvs intakt till hästens eventuella avkommor. Flugskimmeleffekten förekommer främst hos heterozygota individer.

Alla färger blir grå... bildligt talat.

Skimmelgenen 'övertrumfar' nästan alla andra färg- och modifikationsgener. Oavsett vilken grundfärg hästen har, vilka utspädningsgener den bär på, och vilka teckningar den har, så kommer dess färgade hårstrån så småningom ersättas av vita. Detta gäller även stickelhåriga varianter som konstantskimmel, 'Varnish Roan'-tigrering och W. Hästar som redan har väldigt ljust pigment, så som de ljusare varianterna av gulanlaget, pearl och champagne ser förstås inte grå ut under tiden de bleknar. Istället blir de gradvis ännu ljusare, då fler och fler av deras redan ljusa hår ersätts av vita hårstrån.

Malignt melanom

Skimlar löper större risk än andra hästar att drabbas av malignt melanom. Enligt vissa studier har mer än 75% av alla skimlar äldre än 15 år någon form av melanom, och även om de flesta får en av de långsammare formerna, som sällan bildar metastaser, d.v.s. sprider sig till andra organ, så kan tumörerna ändå skapa obehag eller problem hos hästen, beroende på var på kroppen de sitter. Vanliga områden är under svansroten, runt anus och könsorganen, på ögonlocken och på läpparna.

Ungefär en tredjedel av de drabbade hästarna får mer aggressiva former, som kan uppstå på flera olika ställen samtidigt, eller snabbt sprida sig från en ursprunglig tumör till resten av kroppen. Den senare kategorin av melanom medför oftast döden för den drabbade hästen, antingen genom sjukdomens eget förlopp eller genom avlivning p.g.a. djurskyddsskäl.

Melanom drabbar oftare homozygota individer, och det finns även studier som tyder på att hästar med inaktiva alleler på A-locus, alltså genotypen a/a, löper större risk att drabbas än hästar med aktiva agoutigener: A/a och A/A.

Läs mer om malignt melanom här: http://www.vetmed.vt.edu och http://newscenter.equinesite.net


Från föl till vuxen - Gossip Square (varmblodstravare) e/e G/g

Bilderna nedan visar blekningen av en rödskimmmel från det att hon är nyfödd tills hon, vid 10 års ålder, är nästan helt vit och uppvisar flugskimmelprickar.

Skimmelföl
Skimmelföl
Skimmel

Skimmel
Skimmel

Skimmel
Skimmel