Rubriklogga

Brokiga färger

Splashed White

SPLASHED WHITE


Denna gen trodde man tidigare var mycket ovanlig, men med en bättre förståelse för hur den fungerar, har man upptäckt att splashed white, även kallad splash, faktiskt är ganska vanlig. Man vet idag att genen, som betecknas Spl eller SW, beroende på vilken genetiker man frågar, är en ofullständig dominant, och det som gjorde att man förr trodde att den var ovanlig var det faktum att man bara förknippade homozygota bärare med den - inte de heterozygota.

Splash förknippades länge med hundraprocentig dövhet hos hästar, men denna åkomma har att göra med pigmentproduktion i innerörat och uppträder lika oförutsägbart som nedärvningen av teckningen på resten av hästens kropp. Brist på melanocyter - pigmentproducerande celler - gör att hörselhåren dör. Även om hästen har pigment på ytterörat, kan innerörat vara pigmentlöst. Döva tamhästar klarar sig dock oftast mycket bra enbart med hjälp sina övriga sinnen, och får ibland inte ens sin dövhet diagnosticerad.

Splashed White:

  • Vita fält med rosa hud breder ut sig över delar av hästens kropp
  • Fälten breder ut sig från hovarna och uppåt, från buken och utåt, från bringan och uppåt, från svansspetsen och uppåt, samt från ansiktet och utåt.
  • Det vita sträcker sig ofta högre upp på frambenen, än på bakbenen.
  • Ögonen kan vara antingen bruna, blå, eller både och, oberoende av mängden vitt i hästens ansikte.
  • Hovarna kan vara mörka, ljusa eller randiga.

Splashed White

Heterozygot eller homozygot?

Till skillnad från gener som gulanlaget och overo så är det hos splashtecknade hästar ibland svårt att se skillnad på en heterozygot bärare med hög utbredning av vitt, och en homozygot bärare med begränsad utbredning av vitt. Heterozygota individer brukar generellt ha vita strumpor, vit snopp, stjärn, bläs eller lykta, och ibland ett eller två blå eller delvis blå ögon. Strumporna brukar ofta ha jämna, raka kanter och om de sprider sig upp längs med benet, så är det vita fältet brett hela vägen upp, till skillnad från sabinoskäckar, som ofta har smala flikar av vitt som skjuter upp från ojämna strumpor med taggiga kanter.

Homozygota individer har normalt sett mer vitt än de heterozygota. Det vita går upp längs med benen och sprider sig i ljumskarna, under buken, bakom armbågarna och upp mellan frambenen längs med bringan och halsen. Ansiktet är ofta helvitt med blå ögon, medan öronen och luggen behåller sin grundfärg. Svanstippen kan vara vit på en i övrigt färgad svans, i motsats till tobiano, som ofta ger en vit svans med färgad svanstipp. Hos homozygota individer med mycket hög utbredning av vitt kan hela huvudet, svansen och sidan av bålen vara täckta av de vita fälten, med bara delar av hästens mankam och rygg i grundfärgen.

Splashed White
Splashed White

DNA-test för splash

Man har idag kartlagt fyra gener för splash, som benämns SW1, SW2, SW3 och SW4 av forskarna bakom upptäckterna. SW1 har återfunnits hos bl.a. gotlandsrusset, som är en inhemsk europeisk ras, SW2 muterade i quarterstoet Katie Gun's avkommor, SW3 finns i avkommor efter painthingsten TD Kid och SW4 återfinns i vissa linjer av Appaloosa. SW1 är den enda av splash-generna som man dokumenterat homozygota bärare av.

Splash tillsammans med andra anlag för vitt

Eftersom både splash, sb1, vissa white-spottinganlag, minimal frame overo och till och med minimal tobiano kan ge vita tecken, ofta på samma delar av hästens kropp, är det ibland svårt att skilja dem ifrån varandra. I vissa fall kan man med säkerhet säga att en häst bär på flera av generna, ibland kan man även vara relativt säker på att en häst bara bär på sb1, frame eller white-spotting - inte splash - men när det gäller att försäkra sig om att en häst bara bär på Splashed White och inte sb1, W20 eller frame overo, är det i princip dömt att misslyckas. I och med white-spottinggenernas komplexa natur, kan de finnas där utan att synas, eller smälta in så väl i splashgenens teckning, att de inte går att urskilja.

Vi ska ta en titt på just kombinationen av splash och andra gener för vitt, och se vad som kännetecknar den. Det första kännetecknet är färgade fläckar på eller omkring mulen. Exempel: hästen har ett vitt ansikte, men en fläck av färg vid sidan av munnen. Orsak: splash ger ett vitt ansikte, ett annat anlag lägger sig i och upphäver effekten i ett område på mulen. En 'ren' splashed white har aldrig färgade fläckar på mulen i ett i övrigt vitt ansikte; Splash börjar från mulen och nosryggen och sprider sig utåt, inte tvärtom.

Nästa kännetecken är kajalteckningen eller eyelinern; en färgad linje runt ögat i ett övrigt vitt ansikte. Kajalteckningen går oftast, men inte alltid, hela vägen runt ögat. Ibland bildar den en fortsättning av det färgade fältet, om gränsen mellan vitt och färg går precis vid ögat. Inte alla splashkombinationer får dessa karaktäristiska kännetecken, men dyker något av dem upp, så är det ofta ett bevis för att splash är inblandat.

Det sista kännetecknet är ojämna kanter och otydliga övergångar mellan de färgade och de vita fälten. Sb1, white-spottinggenerna och till viss del även frame overo's specialitet är att skapa taggiga fält och blanda vita och färgade hår till stickelhåriga eller småprickiga områden. Ser man sådana fenomen, kan man vara ganska säker på att det finns något mer med i bilden.

Splashkombinationer

Splashed White
Splashed White

Splashed White
Splashed White

Bra att veta:
Läs mer om splashkombinationer och andra varianter på sidan om kombinationer av skäckteckningar.